Fulltext

Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Advokátní kancelář Mgr. Josefa Veverky zajišťuje klientům právní pomoc prakticky ve všech odvětvích práva. Svým klientům nabízíme předně osobní přístup, odbornost a vysokou flexibilitu.
V současnosti naše advokátní kancelář poskytuje rozsáhlou škálou právních služeb, v rozsahu stanoveném v § 1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) v platném znění, spočívající pak především v:

  • zastupování v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR  a Ústavního soudu; zastupování v rozhodčích řízeních;
  • zastupování před jinými orgány státní správy a samosprávy;
  • zastupování při jednáních s právnickými i fyzickými osobami;
  • udělování právních porad;
  • sepisování listin, zejména smluv, případně jejich posuzování;
  • zpracovávání právních rozborů a posudků;
  • kompletní právní servis při zakládání obchodních společností včetně sepisu všech potřebných listin;

to vše pak zejména v oborech práva občanského, obchodního a korporátního práva, pojišťovacího práva, správního práva, právních vztahů k nemovitostem, pracovního práva, rodinného práva,  práva směnečného a šekového, soutěžního práva, autorského práva, včetně řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících.

Tým advokátní kanceláře tvoří zkušení právníci s odbornými znalostmi se specializací v různých oborech práva.    

Advokátní kancelář spolupracuje s kooperující notářskou kanceláří, která provádí pro advokátní kancelář notářské služby, dále s daňovými poradci, auditory, znalci, exekutory a rovněž s odborníky v oblasti poradenství ekonomického a finančního.

Na poskytování právních služeb klientům a na řešení jejich konkrétních právních případů se podílí tým právníků advokátní kanceláře tak, aby poskytnutí právní služby bylo efektivní, rychlé a plně kompetentní.

Klienty advokátní kanceláře jsou významné pojišťovny, dále pak domácí i zahraniční obchodní, developerské i jiné společnosti, samosprávné či veřejnoprávní instituce, stejně tak, jako individuální investoři a podnikatelé. Advokátní kancelář spolupracuje s řadou klientů v průběhu etapy jejich obchodního rozvoje a jejich expanze v ČR.